2011 . Aktualne realizacje mostowe

Aktualne realizacje mostowe

Wrocławskie seminaria mostowe pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się, zawsze na przełomie listopada i grudnia, od 2005 roku.
Tematyka WDM nawiązuje zawsze do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła aktualnych realizacji mostowych.

Otwarcie obrad seminarium
od lewej: prof. Eugeniusz Hotała (Przewodniczący DOIIB), mgr inż. Edmud Budka (Przewodniczący ZMRP O/Wrocław), prof. Józef Głomb, prof. Jan Biliszczuk (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WDM), prof. Cezary Madryas (Prorektor PWr. Oraz Z-ca Przewodniczącego KILiW PAN), prof. Jerzy Hoła (Dziekan WBLiW PWr.), prof. Antonii Szydło (Przewodniczący SIiTK).

Ciągle rosnąca liczba uczestników świadczy, że zaproponowana przez Ośrodek Wrocławski formuła seminarium sprawdziła się.
Siódme WDM odbyły się jak zawsze na Politechnice Wrocławskiej w dniach 24—25 listopada 2011 r. Obrady odbyły się w Auli Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nich udział ponad 400 uczestników. Szczególnie warto podkreślić obecność przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z Kół Mostowych Politechniki Opolskiej i Politechniki Wrocławskiej. Oprócz Uczestników z Polski w Seminarium wzięli udział Inżynierowie z Austrii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Serbii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Wietnamu. Wrocławskie Dni Mostowe z każdym rokiem stają się imprezą naukowo-techniczną o coraz szerszym zasięgu.

Podczas sesji otwarcia została wręczona nagroda im. profesora Mieczysława Rybaka przyznawana młodym inżynierom. Tegorocznym laureatem został dr inż. Robert Toczkiewicz z Wrocławia.

Laureat nagrody im. profesora Mieczysława Rybaka; dr inż. Robert Toczkiewicz
w towarzystwie członków kapituły
(od lewej) profesora Marka Łagody i inżyniera Edmunda Budki.

Obrady toczyły się w V sesjach. Gościem specjalnym WDM był profesor Jiří Stráský, światowy ekspert w dziedzinie mostów cięgnowych, który przedstawił interesujący wykład pt.: "Mosty o konstrukcji cięgnowej zaprojektowane przez Biuro SHP w Brnie, Republika Czeska". Treść tego wykładu będzie w najbliższym czasie opublikowana na łamach miesięcznika Inżynierii i Budownictwa. Uzupełnieniem polskich prezentacji były referaty uczestników zagranicznych prof. Bratislava Stipanica z Belgradu (Serbia), inż. Jørgena Holsta z firmy COWI, z Danii i inż. Milana Kalnego z Pragi (Republika Czeska), co wzbogaciło merytorycznie program Seminarium.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
w towarzystwie Gości Seminarium
od lewej: Jiří STRÁSKÝ z Republiki Czeskiej oraz profesor Tong Tran Tung z Wietnamu.

1 2 » »»