2012 . Trwałość obiektów mostowych

Trwałość obiektów mostowych

Seminaria pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się, na przełomie listopada i grudnia, od 2005 roku.
Tematyka WDM nawiązuje do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła trwałości obiektów mostowych

Okładka wytycznych z warsztatów

Ósme WDM odbyły się jak zawsze w Politechnice Wrocławskiej w dniach 22—23 listopada 2012 r., z tym że były one poprzedzone warsztatami na temat "Konstrukcji zespolonych nowej generacji" (rys. 1). Warsztaty odbyły się 21 listopada 2012 r. i były przygotowane przez dr hab. inż. Wojciecha Lorenca. Obrady toczyły się w Auli Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nich udział ponad 50 uczestników. Szczególnie warto podkreślić obecność przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z Kół Mostowych Politechnik: Lubelskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Gliwickiej, Warszawskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz Uczestników z Polski w Seminarium wzięli udział inżynierowie z Austrii, Republiki Czeskiej, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Otwarcie obrad seminarium: (od lewej): prof. Józef Głomb, prof. Czesław Machelski, prof. Jan Biliszczuk (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WDM), prof. Jerzy Hoła (Dziekan WBLiW PWr.), prof. Jan Bień (Pro — Dziekan WBLiW PWr.), Edmund Budka (Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału ZMRP).

Podczas sesji otwarcia zostały wręczone złote medale XX ZMRP wielce zasłużonym Paniom Redaktor pism promujących budownictwo mostowe, tj. Katarzynie Janikowskiej (MostyPolskie.Pl) i Ewelinie Nawarze (Obiekty Inżynierskie) — wyróżnienie obu Pań zostało bardzo gorąco przyjęte przez uczestników Seminarium.

Laureatki złotych medali XX ZMRP: (od lewej): Ewelina Nawara oraz Katarzyna Janikowska. Medale wręczają profesorowie Kazimierz Flaga, Wojciech Radomski i Janusz Szelka.

Obrady toczyły się w V sesjach. Na Seminarium przedstawiono w sumie 49 referatów i komunikatów, w tym 5 przygotowanych przez lub przy udziale Autorów z zagranicy.

Prelegenci podczas wystąpień: (od lewej): Paulina Rudnicka-Kępa (Politechnika Łódzka), Marcin Abramski (Politechnika Gdańska), Hanna Popko (Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.), Wojciech Świerczyński (SIKA Poland Sp. z o.o.).

Na rozpoczęcie obrad interesujący referat pt.: Mosty — wczoraj, dziś i jutro", dotyczący historii światowego mostownictwa, wygłosił prof. Józef Głomb. Gościem specjalnym M był profesor Holger Svensson z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, światowy ekspert w dziedzinie mostów podwieszonych, który przedstawił wykład pt.: "40 t doświadczeń z wielkimi mostami na całym świecie". Cezary Bednarski, znany architekt pracujący w Anglii, przedstawił pracę pt.: "Trwałość pozornie niewymierzalna. Przemyślenia osobiste", w której zawarł ocenę architektury budowanych obecnie mostów. Przytoczę jedno zdanie z tego referatu: "Projektanci mostów muszą zdawać sobie sprawę, że nie projektują rzeczy jednorazowego użytku". Uzupełnieniem polskich prezentacji były referaty uczestników zagranicznych, co wzbogaciło merytorycznie program Seminarium.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w towarzystwie (od lewej): Holgera Svenssona z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz "świeżych" absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

1 2 » »»