2016 . DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE
Projektowanie, technologie budowy, monitoring

DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE<br />Projektowanie, technologie budowy, monitoring

Kolejne już 12 Seminarium zorganizowała Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Seminarium odbyło się w dniach 29–30 listopada 2016 roku, w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. W przeddzień Seminarium (28 listopada 2016 r.) odbyły się warsztaty (Workshop) pod hasłem "Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy obiektów inżynierskich". Program merytoryczny warsztatów przygotował profesor Krzysztof Żołtowski wraz z firmą SOFiSTiK. Program warsztatów obejmował 14 różnych wykładów związanych z analizą statyczną i dynamiczną obiektów mostowych. Wykłady były prowadzone przez Roberta Hercega i Jurgena Bellmana — przedstawicieli firmy SOFiSTiK oraz przez Przemysława Kalitowskiego, Tomasza Romaszkiewicza i Mikołaja Bińczyka z Politechniki Gdańskiej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowanie inżynierów oraz studentów. Wzięło w nich udział około 250 osób.29 listopada 2016 roku rozpoczęły się obrady Seminarium. Podczas sesji otwarcia profesor Jan Bień przypomniał sylwetkę, zmarłego w grudniu 2015 roku, profesora Jana Kmity, wieloletniego kierownika Zakładu Mostów, dziekana i rektora Politechniki Wrocławskiej. Następnie zostały wręczone nagrody czasopisma MOSTY (tab. 1). Wielkie gratulacje dla zwycięzców! Następnie przedstawione zostały referaty kluczowe zamówione przez Organizatorów Seminarium:

1. Jan Biliszczuk "Wielkie mosty wieloprzęsłowe zbudowane przez polskich inżynierów (963–1939)", w którym autor przedstawił dorobek polskich inżynierów w obszarze dużych mostów na przestrzeni prawie 1000 lat.
2. Krzysztof Żółtowski "O kształtowaniu stalowych, wieloprzęsłowych mostów drogowych" — referat dotyczył przemian w kształtowaniu mostów stalowych i kierunkach ich dalszego rozwoju.
3. Wojciech Lorenc oraz Günter Seidl w wystąpieniu "Trendy w rozwoju konstrukcji zespolonych w mostownictwie" przedstawili nowe koncepcje konstrukcji mostów zespolonych, wyniki badań i pierwsze zastosowania.
4. Marek Mistewicz "85-letnie dzieje najdłuższego w Polsce mostu drogowego przez Wisłę — o konstrukcji częściowo drewnianej".

1 2 3 4 5 » »»