2011 . Aktualne realizacje mostowe

Aktualne realizacje mostowe

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Maksymiliana Wolfa. Inżynier Maksymilian Wolf (1921—2007) był wybitnym polskim inżynierem mostowym; to on wprowadził do polskiego mostownictwa metody wspornikowe budowy mostów z betonu sprężonego. Nagrody ustanowiono z inicjatywy redakcji pisma "Mosty". Nagroda została przyznana zespołom projektowym (za zrealizowany projekt wyróżniający się nowatorstwem i walorami estetycznymi) w trzech kategoriach):

Kategoria Nagrodzony projekt Zdjęcie obiektu Zespół projektowy
Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt
dużego mostu drogowego
lub kolejowego
(rozpiętość przęsła >50 m)
Most Rędziński
w ciągu Autostradowej
 ObwodnicyWrocławia;
rozpiętość
przęsła głównego
2 x 256,00 m
Zespół
Badawczo-Projektowy
MOSTY-WROCŁAW

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym)
projekt kładki dla pieszych

Kładka
dla pieszych
przez Rabę
w Pciumi

Pcim

WANTA
Projektowanie
Dróg i Mostów

Za zrealizowaną
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym)
renowację już istniejącego obiektu
inżynierskiego

Zabytkowy
most wiszący
przez rzekę
Mała Panew
w Ozimku


Politechnika Opolska


Laureaci konkursu im. Maksymiliana Wolfa
organizowanego przez kwartalnik MOSTY
(Wydawnictwo ELAMED)