2010 . Prefabrykacja w mostownictwie

Prefabrykacja w mostownictwie

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Maksymiliana Wolfa. Inżynier Maksymilian Wolf (1921—2007) był wybitnym polskim inżynierem mostowym; to on wprowadził do polskiego mostownictwa metody wspornikowe budowy mostów z betonu sprężonego. Nagrody ustanowiono z inicjatywy redaktora naczelnego pisma "Mosty", pana Tomasza Moskala. Nagroda została przyznana zespołom projektowym (za zrealizowany projekt wyróżniający się nowatorstwem i walorami estetycznymi) w czterech kategoriach:

Kategoria Nagrodzony projekt Zdjęcie obiektu Zespół projektowy
Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt
dużego mostu drogowego
lub kolejowego
(rozpiętość przęsła >50 m)
I. miejsce
Most przez Odrę
w ciągu obwodnicy
Kędzierzyna-Koźla
51,00+76,00+51,00 m
Bilfinger Berger
Budownictwo SA

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt
dużego mostu drogowego
lub kolejowego
(rozpiętość przęsła >50 m)
Wyróznienie

Most przez Bug
w ciągu DW 627
w Małkini Górnej
51,00+76,00+51,00 m


Promost Consulting Sp. J.
Rzeszów

Za zrealizowany
w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt
dużego mostu drogowego
lub kolejowego
(rozpiętość przęsła<50 m)
Wyróżnienie

Wiadukt
kolejowy
nad obwodnicą
Wasilkowa
w ciągu DK S-19


Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym)
projekt kładki dla pieszych
I. miejsce

Kładka
przez Wisłę
łącząca ulice
Mostową i Brodzińskiego
w Krakowie


Autorska Pracownia
Projektowo-Plastyczna
z Krakowa

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym)
projekt kładki dla pieszych
Wyróżnienie

Kładka
przez Wisłę
łącząca ulice
Mostową i Brodzińskiego
w Krakowie

Promost Consulting Sp. J.
Rzeszów

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym)
projekt kładki dla pieszych
Wyróżnienie

Kładka
przez Kamienną
w Szklarskiej Porębie

Schmees & Luhn Polska sp. z o.o.

Za zrealizowaną
(w roku przyznania nagrody
lub poprzedzającym) renowację już istniejącego obiektu
inżynierskiego

Most
kolejowy
nad Bobrem
w Bolesławcu


Biuro
Projektowo–Badawcze
Promost
z Wrocławia