2009 . Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Maksymiliana Wolfa. Inżynier Maksymilian Wolf (1921—2007) był wybitnym polskim inżynierem mostowym; to on wprowadził do polskiego mostownictwa metody wspornikowe budowy mostów z betonu sprężonego. Nagrody ustanowiono z inicjatywy redaktora naczelnego pisma "Mosty", pana Tomasza Moskala. Nagroda została przyznana zespołom projektowym (za zrealizowany projekt wyróżniający się nowatorstwem i walorami estetycznymi) w trzech kategoriach:

Kategoria Nagrodzony projekt Zdjęcie obiektu Zespół projektowy
Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt
dużego mostu drogowego
lub kolejowego
(rozpiętość przęsła >50 m)

I. miejsce
Most
przez Wisłę
w Puławach
Projektowanie
i Wykonawstwo
Obiektów Mostowych
POMOST

W powyższej kategorii:
Wyróżnienie

Wiadukt łukowy
w ciągu A4
Węzeł Murckowska
Katowice


Mosty Katowice

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt
dużego mostu drogowego
lub kolejowego
(rozpiętość przęsła <50 m)

I. miejsce

Wiadukt
WD-1C
w ciągu S3


Transprojekt Gdański

W powyższej kategorii:
Wyróżnienie

Wiadukt
WD-22
w ciągu DK-94
Wykroty


Zespół
Mosty-Wrocław

Za zrealizowany
(w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym)
projekt kładki dla pieszych

I. miejsce

Kładka
pieszo-rowerowa
nad Fosą Miejską
Wrocław


Zespół
Mosty-Wrocław
ISBA
Grupa
Projektowa

W powyższej kategorii:
Wyróżnienie

Kładka
dla pieszych
nad ul. Abp. Baraniaka
Poznań


Pracownia
Architektoniczna
E.S. Sipińskich


Nagrody przyznało Jury konkursu w składzie: profesorowie Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Wojciech Radomski, Andrzej Ryżyński i redaktor naczelny pisma "Mosty" Tomasz Moskal.
Nagrodzone zespoły otrzymały statuetkę i dyplom, natomiast zespoły wyróżnione dyplomy.