2015 . Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Kategoria Nagrodzony projekt Zdjęcie obiektu Wyróżnienie Zdjęcie obiektu
Zrealizowany projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła < 70 m) Most drogowy Com-Bridge z kompozytów FRP w Błażowej k. Rzeszowa

Promost Consulting
 — Wykonawca

Most nad korytem rzeki Skawy w ciągu linii kolejowej Skawina — Sucha Beskidzka, odcinek Stryszów
— Zembrzyce
Zrealizowany projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła > 70 m) Łukowy most drogowy w ciągu DP 1404 O Cisek
— Bierawa

P.W. Banimex sp. z o.

Wiadukt kolejowy WK-11 w ciągu linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku zgłoszenie: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
Zrealizowany projekt kładki dla pieszych Kładka pieszo-rowerowa na rzece San w Przemyślu

Promost Consulting i Skanska S.A.

Zrealizowana renowacja już istniejącego obiektu inżynierskiego Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie

Mosty Gdańsk sp. z o.o. i B7 sp. z o.o.