2016 . DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE
Projektowanie, technologie budowy, monitoring

DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE<br />Projektowanie, technologie budowy, monitoring

Kategoria Nagrodzony projekt Wyróżnienie
Zrealizowany projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła < 70m) Most kolejowy w km 5,845 linii nr 271 (E59) Wrocław Gł. — Poznań Gł. nad Odrą we Wrocławiu

Zgłoszenie: Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty s.c. S.Biegański, J.Broś

Most przez rz. Białą w ciągu ul. Pałacowej w Białymstoku

Zgłoszenie: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.

Zrealizowany projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła > 70m) Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie

Zgłoszenie: PORR Polska Infrastructure SA

Zrealizowany projekt kładki dla pieszych Kładka dla pieszych w km 692+200 DK nr 7 w miejscowości Jwornik

Zgłoszenie:Pracownia Projektowa F-11

Zrealizowana renowacja już istniejącego obiektu inżynierskiego Most Łazienkowski w Warszawie

Zgłoszenie: PORR Polska Infrastructure SA