2011 . Aktualne realizacje mostowe

Aktualne realizacje mostowe

Na podstawie przebiegu obrad i merytorycznej dyskusji prowadzonej podczas Seminarium sformułowano następujące wnioski końcowe, ważne dla dalszego rozwoju inżynierii Mostowej w Polsce:

  1. Konieczna jest większa aktywność Państwa (Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) w zakresie tworzenia nowych i aktualizacji istniejących przepisów technicznych. Zaniedbania w tym obszarze blokują wdrażanie nowych technologii i racjonalizację rozwiązań technicznych.
  2. Konieczna jest weryfikacja zakresu ochrony środowiska towarzyszącego realizacji programu modernizacji infrastruktury transportowej. Już teraz w Polsce wybudowano najwięcej na świecie przejść dla zwierząt. Zapewne pozostaniemy rekordzistami świata w tej kategorii obiektów, ale czy wybudujemy autostrady i nowe linie kolejowe? Przy takim zakresie ochrony środowiska musi zabraknąć funduszy na podstawowe inwestycje.
  3. Wymienione wyżej problemy można by rozwiązać przez powołanie "Państwowego Instytutu Branżowego", którego zadaniem statutowym byłaby koordynacja badań wdrożeniowych i przygotowanie projektów dokumentów technicznych.
  4. Państwo musi kreować długofalową politykę w zakresie rozwoju infrastruktury dającą możliwość planowania strategii rozwoju firm projektowych i wykonawczych.
  5. Program budowy linii kolejowych dużych prędkości musi być starannie przygotowany pod względem ustanowienia przepisów technicznych i harmonogramu prac.

         
Uczestnicy seminarium
(zdjęć w galerii: 5)

***

Wysoki poziom edytorski materiałów konferencyjnych i oprawę konferencji udało się osiągnąć dzięki wsparciu firm sponsorujących, którym składam serdeczne podziękowania. W szczególności dziękuję firmom: TARCOPOL Sp. z o.o., AARSLEFF Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Himmel i Papesch Sp. z o.o., HOBAS System Polska Sp. z o.o., DYWIDAG Bau GmbH Sp. z o.o., Oddział w Polsce, AP construction, Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c., ALPINE Bau Sp. z o.o., Oddział w Polsce, S&P Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o., Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Sika Poland Sp. z o.o., Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Trwałość obiektów mostowych w listopadzie 2012 r.

«« « 1 2