2010 . Prefabrykacja w mostownictwie

Prefabrykacja w mostownictwie

Podsumowując, na seminarium przedstawiono szeroki wachlarz zagadnień związanych z zastosowaniem prefabrykacji w mostownictwie, a mianowicie:

Obradom towarzyszyła ożywiona merytoryczna dyskusja, w wyniku której sformułowano następujące wnioski:

***

Wysoki poziom edytorski materiałów konferencyjnych i oprawę konferencji udało się osiągnąć dzięki wsparciu firm sponsorujących, którym składam serdeczne podziękowania. W szczególności dziękuję firmom: AARSLEFF Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., HOBAS System Polska Sp. z o.o., DYWIDAG Bau GmbH Sp. z o.o., Oddział w Polsce, AP construction, Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c., Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., Himmel i Papesch Sp. z o.o., RöRo Traggerüstsysteme, NRS CEE spol. s r.o., ALPINE Bau Sp. z o.o., Oddział w Polsce.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Trwałość obiektów mostowych w listopadzie 2011 r.

«« « 1 2