2007 . Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania

Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania

Profesor Kazimierz Flaga nadążając za potrzebami krajowymi zorganizował w 2003 roku
na Politechnice Krakowskiej cykl seminariów pt.: "Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych",
a wrocławska impreza naukowa nawiązuje do krakowskich początków.

Głos w dyskusji zabiera prof. Kazimierz Flaga.

Przedstawione zostały zarówno osiągnięcia polskiego budownictwa mostowego w obszarze kładek
dla pieszych jak i najnowsze problemy badawcze, głównie dotyczące dynamiki kładek.


Kładka nad drogą krajową S-11 w Kórniku