2007 . Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania

Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania

Na podstawie wygłoszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji sformułowano następujące wnioski końcowe, zaakceptowane przez uczestników seminarium:

  1. polskie osiągnięcia w dziedzinie budowy kładek dla pieszych są znaczące i ten obszar budownictwa mostowego ma ścisły kontakt z czołówką światową; przy projektowaniu obiektów innowacyjnych ryzyko z tym związane powinno być rozłożone między Inwestora i projektanta
  2. dla wszystkich projektowanych kładek dla pieszych o pierwszej zgięciowej formie własnej pojawiającej się przy częstotliwości niższej niż 3,5 Hz należy przeprowadzać szczegółową analizę dynamiczną ukierunkowaną na sprawdzenie stanu granicznego użytkowania
  3. należy stworzyć instrukcję dotyczącą zasad stosowania materiałów kompozytowych do budowy kładek dla pieszych
  4. konstrukcja kładek powinna być odporna na działania wandalistyczne
  5. wskazana jest współpraca wydziałów architektury i budownictwa, np. przy realizacji wspólnych (architektoniczno-konstrukcyjnych) prac magisterskich, co za jakiś czas powinno zacieśnić współpracę między oboma środowiskami.


   

Prelegenci: W. Radomski, W. Sozański, J. Rabiega, P. Hawryszków.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie w listopadzie 2008 r.

«« « 1 2 3