2009 . Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Uczestnicy obrad

W sesji III omawiane były zagadnienia związane z badaniami obiektów mostowych. Zwrócono uwagę na ważny problem obiektów budowanych na terenach objętych szkodami górniczymi, przeciążeń dynamicznych obiektów mostowych mogących być skutkiem np. uszkodzonej nawierzchni oraz systemów elektronicznych monitorowania mostów.

Specjalną sesję (IV) poświęcono budowie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która w 22% swojej długości biegnie po obiektach mostowych. Siedem z tych obiektów ma długość powyżej 300 m, a dwa powyżej 1500 m. Jest to najtrudniejszy technicznie odcinek autostrady w Polsce.

Sesja V dotyczyła zagadnień budowy i napraw obiektów mostowych, w tym nowoczesnych systemów wyposażenia mostów.