2009 . Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Z obrad WDM wynikają następujące wnioski o charakterze ogólnym, których realizacja, zadaniem uczestników seminarium, jest niezbędna dla przyspieszenia realizacji inwestycji, poprawienia jakości budowanych obiektów oraz usunięcia przeszkód prawno-administracyjnych rozwoju tej dziedziny inżynierii:

  1. czas projektowania i budowy, koszt realizacji oraz utrzymania wiaduktów autostradowych można obniżyć dzięki ich typizacji; aby to osiągnąć obiekty te należy projektować prostopadle do osi autostrady; dziś każdy wiadukt przecina autostradę pod innym kątem;
  2. istotną przeszkodą w wprowadzeniu innowacji w budownictwie mostowym jest obowiązujące w Polsce prawo, np. zapis o konieczności stosowania do betonów mostowych wyłącznie cementu CMI; przepis ten blokuje rozwój technologii betonu w Polsce, bo przecież polskie cementowanie od ponad 10 lat produkują doskonałe cementy typu CMII i CMIII spełniające normy europejskie;
  3. zmuszanie Wykonawców do realizacji obiektów ściśle według specyfikacji ogranicza innowacyjność firm i poszukiwanie nowych rozwiązań; pewną szansą jest tu formuła "zaprojektuj zbuduj";
  4. należy ograniczyć malowanie mostów betonowych, gdyż prowadzi to do obniżenia poziomu wykonawstwa powierzchni betonowych; interesujące i trwałe efekty architektoniczne można osiągnąć stosując zamiast malowania beton o odpowiednio dobranej fakturze.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Prefabrykacja w mostownictwie w listopadzie 2010 r.

«« « 1 2 3