2015 . Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Sylwetkę, zmarłego w ubiegłym roku, mgr inż. Witolda Witkowskiego (1924–2015), przedstawił Jerzy Bąk. Witold Witkowski był wybitnym, charyzmatycznym inżynierem, pracującym w kraju i za granicą. Do najważniejszych jego osiągnięć należą: projekty "ślimaka" przy Moście im. ks. J. Poniatowskiego, Mostu Łazienkowskiego w Warszawie (wspólnie z Jerzym Mazurem), Mostu im. Stefana Roweckiego-Grota, modernizacji wiaduktu im. ks. J. Poniatowskiego, kładki łukowej nad Trasą Łazienkowską i wielu innych.

Następnie Pani Dagmara Lerch, redaktor naczelna redakcji MOSTY, i profesor Janusz Szelka, Przewodniczący Związku Mostowców RP, ogłosili wyniki VII edycji konkursu im. Maksymiliana Wolfa oraz wręczyli nagrody projektantom wyróżniających się konstrukcji mostowych zrealizowanych w latach 2014–2015.


Rysunek 2. Laureaci.

Sesja I poświęcona była obiektom historycznym w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych referatów należy zaliczyć prace Janusza Rymszy — Polska koncepcja rewitalizacji Mostu Zamkowego w Kamieniu Podolskim, Andrzeja Niemierko — Mosty łukowe na medalach, monetach i znaczkach pocztowych oraz Józefa Jurosa — Żelazne mosty łukowe z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku. Autorzy wymienionych prac zwrócili uwagę na potrzebę zachowania historycznych obiektów dla przyszłych pokoleń i ich znaczenie kulturowe.

W Sesji II, wybitni europejscy specjaliści (rys. 3) przedstawili najciekawsze europejskie realizacje mostów łukowych ostatnich lat:

Referaty tej sesji pozwoliły Uczestnikom na porównanie naszych osiągnięć z europejskimi. Na szczególne podkreślenie zasługuje konstrukcja mostu w Egg, gdzie pomost wykonano jako betonowy sprężony bez zbrojenia miękkiego.