2015 . Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

W następnych sesjach III, IV omówiono różne zagadnienia projektowe realizacyjne i badawcze. Sesja V poświęcona była innowacjom mostowym wdrożonym ostatnio w Polsce, w tym obiektom z kompozytów i nowatorskim technologiom (np. budowie mostu przez Wisłę w Kamieniu).

W Seminarium uczestniczyło prawie 400 osób z firm wykonawczych, biur projektowych i ośrodków naukowych. Na podkreślenie zasługuje liczny udział Studentów z 11 uczelni krajowych — rys. 4. W tym roku Uczestnicy Seminarium wytypowali następujące zagadnienia do przedstawienia władzom resortu z prośbą o ich rozpatrzenie:

 1. Polscy inżynierowie opanowali zagadnienia projektowania i budowy nowoczesnych mostów łukowych, co pozwoliło na wzniesienie w kraju wielu interesujących konstrukcji.
 2. Aby dokonać dalszego postępu należy większą uwagę poświęcić estetyce i architekturze mostów łukowych.
 3. W projektach wykonawczych należy wprowadzać korekty z uwagi na zweryfikowane badaniami cechy materiałów, głownie betonu (masa, moduł sprężystości mogą w wielu przypadkach znacząco różnić się od wartości normowych).
 4. Pożądane jest opracowanie i wydanie współczesnego podręcznika dotyczącego mostów łukowych.
 5. Należy śledzić efekty wynikające z wdrożonego systemu "zaprojektuj i zbuduj" realizacji inwestycji, gdyż zdaniem środowiska system ten jest źródłem wielu patologii.

 6. Poza wyrażeniem słów podziękowania dla wszystkich współtworzących to naukowo-techniczne wydarzenie, już dziś pragniemy zaprosić na kolejną edycję Seminarium, które odbędzie się: WorkShop 28 listopada 2016 — Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich; Wrocławskie Dni Mostowe 29÷30 listopada 2016 roku –  Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring. Serdecznie zachęcamy do wzięcia czynnego udziału!


  ***


  Wysoki poziom edytorski materiałów seminaryjnych i oprawę Seminarium udało się osiągnąć dzięki wsparciu firm sponsorujących, którym składam serdeczne podziękowania. W szczególności dziękuję firmom: Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., Aarsleff Sp. z o.o., Andrioimpex Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., Budimex S.A., TIKKURILA Polska S.A., AP serwis Inżynieria Budowlana, Sika Poland Sp. z o.o., Freyssinet Polska Sp. z o.o., S&P Polska Sp. z o.o., AP construction, TARCOPOL Sp. z o.o., TINES S.A., Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c.

  «« « 1 2 3