2016 . DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE
Projektowanie, technologie budowy, monitoring

DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE<br />Projektowanie, technologie budowy, monitoring

Dalej obrady toczyły się w następujących sesjach:

SESJA I. Fundamentowanie

1. Kazimierz GWIZDAŁA
Duże mosty posadowione na fundamentach palowych, przykłady realizacji
2. Dariusz SOBALA
Posadowienie obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych
3. Piotr KANTY
Aspekty projektowania kolumn DSM pod obiektami mostowymi
4. Damian STEFANIUK, Piotr KANTY, Jarosław RYBAK
Praktyczne aspekty badania i projektowania kolumn DSM w gruntach organicznych
5. Michał KASPERCZYK, Peter KNOPPIK, Piotr DARGACZ
Problem nierównomiernych osiadań podpór dużych mostów wieloprzęsłowych
6. Andrzej KRUCZEK, Ryszard RIPPEL
Próbne obciążenia i badania fundamentów głębokich. Nowe wyzwania to nowe możliwości
7. Piotr RYCHLEWSKI
Doświadczenia z realizacji posadowienia podpór mostowych
8. Jarosław RYBAK
Rola niezależnego nadzoru geotechnicznego w realizacji posadowień obiektów mostowych

SESJA II. Technologie budowy

1. Marek HANACZOWSKI, Jakub JAROSZ, Bartosz RASIAK, Michał STACHURA
Metody budowy dużych betonowych obiektów wieloprzęsłowych na podstawie doświadczeń firmy Budimex
2. Piotr IGNATOWSKI
Aspekty realizacyjne budowy mostu MS-3 (S7) z zastosowaniem systemu DOKA CFT
3. Janusz TADLA, Michał MARUSIAK, Wojciech WALKOWIAK
Budowa wiaduktów w ciągu Trzeciej Obwodnicy Stambułu metodą nasuwania podłużnego
4. Maciej STACEWICZ, Tomasz KOŁAKOWSKI, Witold KOSECKI, Wojciech LORENC Nowatorska konstrukcja zespolona przęseł nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 22 nad linią PKP koło miejscowości Elbląg
5. Tomasz WENDYKOWSKI, Izabela TOMCZYK, Janusz LĘCKI Technologia deskowań dla metody nasuwania podłużnego na przykładzie rozwiązań firmy ULMA
6. Pavel BULEJKO
Studium realizacji żelbetowych konstrukcji kompozytowych przy pomocy szalunków traconych

«« « 1 2 3 4 5 » »»