2016 . DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE
Projektowanie, technologie budowy, monitoring

DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE<br />Projektowanie, technologie budowy, monitoring

SESJA III. Duże mosty wieloprzęsłowe

1. Marek GOTOWSKI, Grażyna ŁAGODA, Marek ŁAGODA, Janusz SOCHACKI
Duże mosty belkowe wykonywane przez WKS Gotowski
2. Janusz HOŁOWATY
Wieloprzęsłowe przeprawy mostowe w projekcie poprawy dostępu do Portu Szczecin
3. Janusz HOŁOWATY
Wieloprzęsłowe konstrukcje zespolone w rozbudowie infrastruktury drogowej województwa zachodniopomorskiego
4. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK, Wojciech BARCIK, Robert TOCZKIEWICZ
Przykłady konstrukcji mostowych typu extradosed — projektowanie i budowa
5. Piotr TOMALA, Łukasz STACHOWICZ
Mosty składane wieloprzęsłowe ACROW 700XS
6. Pavel BULEJKO, Rastislav SCHREIBER, Mike SANDERSON
Budowa nowego zielonego mostu nad istniejącą autostradą D2, Słowacja
7. Jan BILISZCZUK, Robert TOCZKIEWICZ
Most przez Cieśninę Kerczeńską
8. Volodymyr VOLOTSIUGA
Wieloprzęsłowe konstrukcje mostowe na terenie Ukrainy

SESJA IV. Utrzymanie mostów

1. Jacek BOJAROWICZ
Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
2. Maciej MALINOWSKI, Anna BANAŚ, Witold KOSECKI, Henryk WINDORPSKI Drogowy most przez rzekę Wisłę w Tczewie. Przeszłość — teraźniejszość — przyszłość 1857–2016–????
3. Maciej MALINOWSKI, Anna BANAŚ, Marcin JESZKA, Arkadiusz SITARSKI, Witold KOSECKI
Modernizacja zabytkowych przęseł Lentze’a mostu drogowego przez Wisłę w Tczewie — założenia i analizy numeryczne
4. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Przemysław KALITOWSKI
Most Cłowy w Szczecinie. Historia i przyszłość
5. Tomasz KAMIŃSKI, Jan BIEŃ, Maciej HILDEBRAND, Mieszko KUŻAWA, Józef RABIEGA
Ocena kondycji mostu kratownicowego przez Wisłę w Puławach
6. Józef RABIEGA, Wojciech LORENC, Maciej KOŻUCH, Mieszko KUŻAWA, Leszek ŁAKIS,
Paweł WĄTROBA, Rusłan KOSTIUK
Stan techniczny i naprawa oraz badania dynamiczne i monitoring wieloprzęsłowego mostu technologicznego
przez rzekę Odrę
7. Krzysztof WILDE
Systemy monitoringu technicznego w obiektach mostowych — niezbędne czy przydatne?
8. Hanna ONYSYK
Bezpieczeństwo części łukowej wieloprzęsłowego mostu przez Wisłę w Puławach z wykorzystaniem danych pomiarowych z systemu monitoringu konstrukcji
9. Marco TEICHGRAEBER, Paweł HAWRYSZKÓW
Pięć lat systemu monitorowania Mostu Rędzińskiego
10. Czesław MACHELSKI, Maciej HILDEBRAND
Duże obciążenia dużego mostu

«« « 1 2 3 4 5 » »»