2016 . DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE
Projektowanie, technologie budowy, monitoring

DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE<br />Projektowanie, technologie budowy, monitoring

SESJA V. Zagadnienia projektowania

1. Carlos BAJO PAVIA, Santiago PÉREZ-FADÓN, Tomasz FRANCZEWSKI, Marek HANACZOWSKI
Prestressing strategies for bridge construction
2. Czesław MACHELSKI, Bartosz PISAREK
Zmiany niwelety mostów budowanych metodą betonowania nawisowego
3. Oliver HECHLER, Pierre-Olivier MARTIN, Wojciech OCHOJSKI
Wydajne i ekonomiczne metody projektowe mostów zespolonych
4. Tomasz SIWOWSKI, Mateusz RAJCHEL, Damian KALATA, Lech WŁASAK
Koncepcja wieloprzęsłowego obiektu mostowego z prefabrykowanych dźwigarów kompozytowych
5. Arkadiusz MADAJ, Grzegorz RATAJCZAK
Problemy interpretacyjne przepisów dotyczących budownictwa komunikacyjnego na przykładzie przyczółków mostowych
6. Mikołaj MIŚKIEWICZ, Łukasz PYRZOWSKI, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Krzysztof WILDE
3 Hz — wymóg konieczny?

W sumie na Seminarium przygotowano 42 referaty, w tym 5 przez zespoły międzynarodowe, których autorami lub współautorami byli uczestnicy z Ukrainy, Czech, Niemiec i Hiszpanii. Szczególnie interesująca była sesja dotycząca problemów fundamentowania, w której profesor Kazimierz Gwizdała wygłosił referat "Duże mosty posadowione na fundamentach palowych, przykłady realizacji".

Ważne dla rozwoju polskiego budownictwa mostowego były prace poświęcone wdrożeniu mostów z kompozytów, informacje o najnowszych technologiach budowy czy informacje o wznoszonych aktualnie obiektach w kraju i za granicą.

Na spotkaniu wieczornym przewodniczący Związku Mostowców RP, profesor Arkadiusz Madaj, wraz z Kapitułą Konkursu wręczył nagrody Mostowe dzieło Roku 2016 oraz nagrodę im. Mieczysława Rybaka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej, którą otrzymał pan Mariusz Łucki z biura projektowego Transprojekt Gdański.

«« « 1 2 3 4 5 » »»