2016 . DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE
Projektowanie, technologie budowy, monitoring

DUŻE MOSTY WIELOPRZĘSŁOWE<br />Projektowanie, technologie budowy, monitoring

W Seminarium wzięło udział prawie 500 uczestników, w tym studenci z wiodących Politechnik w kraju. W dyskusji uczestnicy wytypowali następujące problemy do przedstawienia władzom resortu, z prośbą o rozpatrzenie:

W Seminarium wzięło udział prawie 500 uczestników, w tym studenci z wiodących Politechnik w kraju. W dyskusji uczestnicy wytypowali następujące problemy do przedstawienia władzom resortu, z prośbą o rozpatrzenie:

a) Specyfikacje opisujące przedmiot zamówienia są często zbyt ogólne, nieprecyzyjne, a przywoływane w nich definicje pochodzą często z historycznych podręczników. Rodzi to wiele nieporozumień i sporów. Zamawiający muszą dołożyć starań by opis zamówienia był jednoznacznie określony.

b) Należy śledzić efekty wynikające z wdrożonego systemu "zaprojektuj i zbuduj" realizacji inwestycji, gdyż zdaniem środowiska system ten jest źródłem wielu patologii.

c) Trwają końcowe prace nad nową wersja Euronorm, które zakończą się w roku 2018, w związku z czym, czy jest sens wprowadzania starych norm europejskich, zamiast solidnie przygotować się do wprowadzenia od razu nowej wersji?

Poza wyrażeniem słów podziękowania dla wszystkich współtworzących to naukowo-techniczne wydarzenie, już dziś pragniemy zaprosić na kolejną edycję Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe, które odbędzie się w dniach 22–24 listopada 2017 roku, a jego tematem wiodącym będzie "MOSTY — przemiany w projektowaniu i technologiach budowy". Serdecznie zachęcamy do wzięcia czynnego udziału!

Wysoki poziom edytorski materiałów seminaryjnych i oprawę Seminarium udało się osiągnąć dzięki wsparciu firm sponsorujących, którym składam serdeczne podziękowania. W szczególności dziękuję firmom: Aarsleff Sp. z o.o., Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., Aarsleff Sp. z o.o., , Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., Budimex SA, AP serwis Inżynieria Budowlana, Sika Poland Sp. z o.o., Freyssinet Polska Sp. z o.o., S&P Polska Sp. z o.o., AP construction, Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c., DOKA Polska Sp. z o.o., Franki Polska Sp. z o.o., SSAB Poland Sp. z o.o., ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA, Menard Polska Sp. z o.o., VSL Polska Sp. z o.o.

Szczególne podziękowania kierujemy do Zarządu firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB–Podbeskidzie" Sp. z o.o., który podjął śmiałą decyzję o wsparciu finansowym Seminarium jak również inicjatywy wydawniczej Mosty wstęgowe, wydanej w serii Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej.

«« « 1 2 3 4 5