2017 . Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

27 listopada 2017 (poniedziałek) / 27th November, 2017 (Monday)

SEMINARIUM WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2017
MOSTY. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

20:00-23:00 — Powitanie Uczestników Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe Hotel Park Plaza, ul. Drobnera 11-13, 50-257 Wrocław, www.wroclaw.hotelepark.pl


28 listopada 2017 (wtorek) / 28th November, 2017 (Tuesday)

8:00-9:00 — Rejestracja Uczestników / Participants registration

9:00-10:45 — SESJA OTWARCIA
OPENING SESSION

Jan Biliszczuk, Jan Bień, Jerzy Jasieńko, Karol Heidrich, Eugeniusz Hotała, Dariusz Łydżba, Arkadiusz Madaj

Otwarcie (10’)

1. Jan BILISZCZUK, Marco TEICHGRAEBER, Volodymyr VOLOTSIUGA (10’)
Feliks Pancer — polski inżynier, wizjoner i jego dzieło (1798—1851)
Feliks Pancer — polish engineer, visionary and his works

2. Kazimierz FURTAK (30’)
Przemiany w projektowaniu i budowie mostów na przestrzeni ostatnich lat
Changes in the design and construction of bridges over last years

3. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI (30’)
Współczesne projektowanie mostów
Bridges modern designing

4. Ewelina NAWARA (5’)
Prezentacja "Kalendarza Mostowego 2018" Związku Mostowców RP

5. Paweł HAWRYSZKÓW (3’)
Komunikaty

6. Anna GOCEK, Marlena MACHURA, Ewelina NOGACKA (20’)
Ogłoszenie wyników konkursu czasopisma "MOSTY" i wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolffa
Announcement of the results of "MOSTY" journal contest. Award of the Maximilian Wolff Prizes


10:45-11:15 — Przerwa na kawę / Coffee break


11:15-13:00 — SESJA SPECJALNA. DOŚWIADCZENIA BUDIMEX BTProjekt W REALIZACJACH INWESTYCJI W SYSTEMIE PROJEKTUJ I BUDUJ
SPECIAL SESSION. EXPERIENCE OF BUDIMEX BTProjekt IN THE IMPLEMENTATION OF  THE DESIGN AND BUILD SYSTEM IN THE COMPANY'S INVESTMENTS

Prezydium: Jan Biliszczuk, Tomasz Siwowski, Wojciech Trochymiak

1. Marek HANACZOWSKI, Krzysztof KAWA, Andrzej KOPERSKI, Krzysztof OLEJNIK, Cezary WOŹNIAK (15’)
Porównanie ilości materiałów konstrukcyjnych wynikających z zastosowania norm PN, PN-EN, DIN EN na przykładzie projektowania obiektów mostowych o konstrukcji sprężonej-kablobetonowej, żelbetowej i zespolonej stalowo-betonowej
Comparison of the consumption of construction materials resulting from the use of PN, PN-EN and DIN-EN standards on the example of designing three types of bridges: post tensioned, reinforced concrete and steel-concrete composite

2. Marcin SMOLNIK, Justyna MALETA (15’)
Sprężone obiekty kolejowe w aspekcie doświadczeń Budimex
Prestressed railway viaducts in aspects of Budimex experience

3. Przemysław ŁYSIAK, Anna SKŁODOWSKA (15’)
Zastosowanie technologii gruntu zbrojonego w kształtowaniu konstrukcji przyczółków. Przykłady realizacji i analiza doświadczeń
Application of reinforced soil technology in bridge abutments construction. Examples of implementation and experience analysis

4. Jakub JAROSZ (15’)
Porównanie rzeczywistych przemieszczeń budowanego ustroju mostu extradosed z przemieszczeniami wynikającymi z modelu numerycznego
Comparison of real displacement of the extradosed bridge under construction with theoretical ones

5. Marek HANACZOWSKI (15’)
Momenty wzbudzone w konstrukcjach sprężonych i ich uwzględnianie w stanach granicznych
Secondary moments in prestressed concrete structures and taking into account on the limit states


6. Carlos J. BAJO PAVÍA, Marta PEREZ ESCACHO, Juan SEVILLANO GACHO (15’)
Incremental-launched viaduct with double curvature, plan and elevation, in high speed railway — San Julian variant, Spain
Nasuwanie podłużne wiaduktu z podwójnym zakrzywieniem na drodze ekspresowej San Julian Variant (Hiszpania)


7. Carlos J. BAJO PAVÍA, Jesus GONZALEZ FERNANDEZ, Ignacio NAVARRO DACAL, Jose E. HERRERO BENEITEZ, Jaime GRANELL GUYAT (15’)
Structural typologies for PPP Projects
Typologia strukturalna projektów PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego)


13:00-13:30 — Przerwa na kawę / Coffee break


13:30-15:15 — SESJA I. PROBLEMY NORMALIZACJI
SESSION I. PROBLEMS OF STANDARDIZATION

Prezydium: Karol Heidrich, Bogusław Pilujski, Krzysztof Wilde


1. Henryk ZOBEL (30’)
Stan normalizacji projektowej w budownictwie
Standarization in civil engineering

2. Wojciech LORENC (30’)
Eurokody w teorii i praktyce polskiego projektanta. Eurokod 4: Mosty zespolone
Using of Eurocodes by Polish designer. Eurocode 4: Composite Bridges

3. Janusz HOŁOWATY, Bernard WICHTOWSKI (15’)
Zmiany w zaleceniach jakościowych połączeń spawanych w mostach stalowych według Eurokodów
Changes in quality requiements for welded joints in steel bridges according to Eurocodes

4. Magdalena PIOTROWSKA (15’)
Wymagania materiałowe dla stali zbrojeniowej według obowiązujących norm w kontekście projektowania mostów
Material requirements for reinforcing steel according to the valid standards in the context of designing brides

5. Paweł HAWRYSZKÓW (15’)
Propozycje wytycznych badań dynamicznych kładek dla pieszych
Proposal of guidelines for footbridges dynamical investigation

6. Janusz HOŁOWATY (*)
Historyczny rozwój stali o podwyższonej wytrzymałości w mostownictwie
Historical development of high strenghth steels in bridge enginerring

15:15-16:30 — Lunch


«« « 1 2 3 4 5 » »»