2017 . Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

SESJE RÓWNOLEGŁE


16:30–18:00 SALA A

SESJA II. FUNDAMENTY MOSTÓW
SESSION II. BRIDGES FOUNDATIONS

16:30–18:00 SALA B

SESJA III. ANALIZY TEORETYCZNE I BADANIA (1)
SESSION III. THEORETICAL ANALYSIS AND RESEARCH (1)

Prezydium: Dariusz Łydżba, Przemysław Nowak, Krzysztof Topolewicz Prezydium: Krzysztof Nagórko, Czesław Machelski, Jacek Pysz


1. Oleksij KUCYBAŁA (15’)
Wybrane aspekty projektowania i wykonywania pali przemieszczeniowych typu SCREWSOL® pod obiekty inżynierskie
Selected aspects of design and execution SCREWSOL piles under bridges

2. Dariusz SOBALA (15’)
Technologia CFA w budownictwie mostowym
CFA piles in bridge engineering

3. Piotr KANTY, Natalia PASIERB (15’)
Próbne obciążenia kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obiektami mostowymi
Trial load tests of Deep Soil Mixing columns strengthening the soil under Bridges

4. Oskar MITROSZ, Tomasz SKÓRA (15’)
Posadowienie na ścianach szczelinowych fundamentów łukowego wiaduktu kolejowego
Diaphragm wall foundations for railway arch bridge

5. Jarosław RYBAK, Marian DRUSA (15’)
Dojazdy do konstrukcji mostowych — konsekwencje kolejności robót
Eathworks for bridge abutments — consequences of work succession


1. Piotr TOMALA, Barbara BEDNAREK, Maciej WĘGRZYNOWSKI (15’)
Technologie budowy obiektów z blach falistych od małych do dużych rozpiętości
Technics of assembly of corrugated steel plate structures from small to large spans

2. Mikołaj MIŚKIEWICZ, Bartosz SOBCZYK, Łukasz PYRZOWSKI, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Krzysztof WILDE (15’)
Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości
Record span soil-shell bridge under load test

3. Piotr OLASZEK, Andrzej ŚWIERCZ, Damian SALA, Marek KOKOT (15’)
System monitorowania łukowego wiaduktu kolejowego na linii wysokiej prędkości
Monitoring system of high speed railway bridge

4. Tomasz SIWOWSKI, Rafał SIEŃKO, Łukasz BEDNARSKI, Mateusz RAJCHEL, Tomasz HOWIACKI (15’)
Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań
Optical fiber strain measurements of composite bridge members based on selected tests


20:00-24:00 — Spotkanie integracyjne Uczestników, Kolacja«« « 1 2 3 4 5 » »»