2017 . Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

29 listopada 2017 (środa) / 29th November, 2017 (Wednesday) Hotel IBIS Styles, Plac Konstytucji 3 Maja nr 3


SESJE RÓWNOLEGŁE


9:00–10:15 SALA A

SESJA IV. ANALIZY TEORETYCZNE I BADANIA (2)
SESSION IV. THEORETICAL ANALYSIS AND RESEARCH (2)

9:00–10:15 SALA B

SESJA V. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
SESSION V. CONSTRUCTION SOLUTIONS

Prezydium: Janusz Hołowaty, Józef Rabiega, Henryk Zobel Prezydium: Marek Gotowski, Tomasz Kamiński, Wojciech Pater


1. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Przemysław KALITOWSKI (15’)
Wybrane problemy przewidywania odpowiedzi dynamicznej konstrukcji mostowych
Dynamic design of pedestrian bridge selected problems

2. Volodymyr VOLOTSIUGA (*)
O wpływie zjawisk reologicznych na redystrybucję sił w elementach betonowych mostów podwieszonych
On the influence of rheological phenomena on the force redistribution in elements of concrete cable-stayed bridges

3. Piotr SUPEŁ, Wojciech TROCHYMIAK (15’)
Przykład analizy sił wewnętrznych i naprężeń normalnych w cięgnach extradosed
An example of the analysis of internal forces and normal stress in extradosed tendons

4. Anna BANAŚ, Maciej MALINOWSKI (15’)
Badania in situ i analizy numeryczne mostu typu extradosed w Gdańsku
In situ test and numerical analysis of extradosed bridge in Gdansk

5. Michał GAŁUSZKA, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ (15’)
Analiza statyczna kładki dla pieszych typu Helix
Static analysis of Helix footbridge

6. Maciej MALINOWSKI, Anna BANAŚ, Marcin JESZKA (15’)
Wpływ podatności łożysk na wartości reakcji w płytowych wiaduktach drogowych
The impact of flexibility of bearings on the value of the support force in slab road overpasses


1. Wojciech TROCHYMIAK, Radosław OLESZEK (15’)
Wpływ podatności łożysk na wartości reakcji w płytowych wiaduktach drogowych
The impact of fl exibility of bearings on the value of the support force in slab road overpasses

2. Maciej KOŻUCH, Wojciech LORENC, Józef RABIEGA, Wojciech OCHOJSKI (15’)
Technologia budowy mostu drogowego o rozpiętości przęsła powyżej 50 m z dźwigarów walcowanych
Erection technology of the road bridge out of rolled girders with span length more than 50 m
http://sections.arcelormittal.com/library/steel-research-reports/bridges.html

3. Bogumiła STRYSZYK-WIELOSZEWSKA (15’)
Dążenie do optymalnego przekroju poprzecznego obiektów mostowych z elementów prefabrykowanych na podstawie wybranych realizacji
The efforts to reach optimal cross section properties of bridge structures made of precast concrete elements based on the selected projects

4. Józef RABIEGA, Roman HÖFFNER, Paweł WĄTROBA, Maciej KOŻUCH, Rusłan KOSTIUK (15’)
Wzmocnienie drogowego mostu kratowego
Strenghtening of the road truss bridge

5. Elżbieta KOMARZYŃSKA-ŚWIEŚCIAK (15’)
Formy zabudowy i zagospodarowania przestrzeni pod obiektami mostowymi w miastach europejskich na przełomie XX i XXI wieku
Building and development forms within spaces under bridges in European cities at the turn of the XXth and XXI century10:15-11:45 — Przerwa na kawę / Coffee break


«« « 1 2 3 4 5 » »»