2011 . Aktualne realizacje mostowe

Aktualne realizacje mostowe

Prelegenci podczas wystąpień
od lewej: Jan Piekarski (BBR Polska), Krzysztof Grej (Pomost),
Jiří STRÁSKÝ (Stráský, Husty and Partners), Jørgen HOLST (COWI A/S).

I. Mosty belkowe o dużych rozpiętościach przęseł

 1. Marcin ORNAT, Jan PIEKARSKI
  20 lat technologii betonowania nawisowego w Polsce
 2. Czesław MACHELSKI
  Ukośnie podparte przęsła betonowane nawisowo w Kędzierzynie-Koźlu
 3. Grzegorz GAJEWSKI, Piotr TYNIEC
  Budowa mostu drogowego przez Odrę w ciągu DW 323 w miejscowości Ciechanów i Radoszyce
 4. Sławomir CEBO, Teresa MATUSZKIEWICZ, Piotr WANECKI
  Most MA-91 w ciągu autostrady A1
 5. Andrzej KULAWIK, Andrzej RADZIECKI, Daniel ADAMIEC, Piotr KANTY, Piotr OLESIŃSKI
  Jednoprzęsłowy most o rozpiętości 200 m
 6. Witold DOBOSZYŃSKI, Marcin KRACZKOWSKI, Krzysztof NAGÓRKO
  Wybrane, zrealizowane projekty mostowe Biura Projektowo-Badawczego "Transprojekt-Warszawa"
 7. Jerzy BĄK, Krzysztof GREJ, Cezary OLEKSIAK, Wojciech SAŁACH, Mirosław WYRZYKOWSKI, Radosław RECZKO
  Most Północny przez Wisłę w Warszawie. Technologia montażu
 8. Joachim BRAUN
  New type of spherical bearings with MPE— sliding material

II. Konstrukcje cięgnowe

 1. Jiří STRÁSKÝ
  Mosty o konstrukcji cięgnowej zaprojektowane przez Biuro SHP w Brnie, Republika Czeska
 2. Bratislav STIPANIC
  Sava Bridge project realization
 3. Tomasz SIWOWSKI, Piotr ŻÓŁTOWSKI, Wojciech CIEJKA
  Nowy most typu extradosed przez Rabę w Dobczycach
 4. Tomasz SIWOWSKI, Andrzej ZIMIEROWICZ, Sławomir BARCZAK
  Nowy most podwieszony przez San w Przemyślu
 5. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Kamila STĘPIEŃ
  Projekt mostu nad Łyną w ciągu obwodnicy Olsztyna
 6. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK, Wojciech BARCIK, Mariusz SUŁKOWSKI, Jacek SZCZEPAŃSKI, Kamil TUKENDORF
  Wiadukty nad drogami dwujezdniowymi o charakterystycznym ukształtowaniu
 7. Marcin WRZESIŃSKI, Karolina BIEDROŃSKA, Joanna MAŻULIS
  Techniki zakotwień cięgien kompozytowych
 8. Jan BILISZCZUK, Olga SZYMCZYK
  Ostatnie polskie realizacje i projekty kładek dla pieszych
 9. ABM Mosty

1 2 3 4 » »»