2010 . Prefabrykacja w mostownictwie

Prefabrykacja w mostownictwie

Prelegenci podczas wystąpień:
od lewej Edward Maricnków, Jerzy Bąk, Michel Virlogeux, Jerzy Onysyk

I. Zagadnienia ogólne prefabrykacji

 1. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK
  Prefabrykacja w mostownictwie
 2. Edward MARCINKÓW
  Realizacja różnych elementów mostów przy pomocy prefabrykacji
 3. Piotr IGNATOWSKI
  Prefabrykacja a tempo realizacji
 4. Witold DOBOSZYŃSKI, Grzegorz GŁOWACKI, Rafał KOZŁOWSKI
  Prefabrykowana belka mostowa typu T — 10 lat dobrych doświadczeń
 5. Jerzy BĄK
  Prefabrykacja mostowych konstrukcji stalowych
 6. Grzegorz FREJ, Jan MALORDY
  Wykonanie pylonu wiaduktu WD-467a
 7. Mariusz STAWINOGA, Maciej HERMAN
  Prefabrykacja wieszaków ze splotów równoległych
 8. Przemysław MICHALSKI
  Zastosowanie produktów AP w budownictwie mostowym

II. Częściowa prefabrykacja

 1. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Przemysław PRABUCKI Krzysztof SADOWSKI, Robert TOCZKIEWICZ, Kamil TUKENDORF
  Zastosowanie elementów prefabrykowanych do konstrukcyjno-architektonicznego kształtowania ustrojów nośnych mostów betonowych
 2. Edmund BUDKA, Szymon GRUBA, Janusz KANIA, Józef RABIEGA, Adam STEMPNIEWICZ
  Zastosowanie prefabrykacji podczas przebudowy mostu kolejowego nad rzeką Bóbr w Bolesławcu
 3. Janusz HOŁOWATY
  Zastosowanie żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych przepustów drogowych w przebudowie mostu kolejowego
 4. Grażyna ŁAGODA, Marek ŁAGODA
  Prefabrykacja w zespolonych konstrukcjach mostowych
 5. Marcin WRZESIŃSKI
  Wybrane systemy prefabrykacji przęseł mostów małych i średnich rozpiętości w USA
 6. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Jacek SZCZEPAŃSKI Robert TOCZKIEWICZ, Artur TUKENDORF, Aurelia AST
  Zastosowanie elementów prefabrykowanych do budowy pylonów mostów podwieszonych
 7. Michel VIRLOGEUX
  Błędy w projektowaniu mostów podwieszonych
 8. Jakub UCZCIWEK
  Projektowanie i budowa obiektów inżynierskich przy wykorzystaniu elementów żelbetowych prefabrykowanych typu ABM

III. Fundamenty, prefabrykacja i badania

 1. Michel WOJNAROWICZ, Eugeniusz DEMBICKI
  Z doświadczeń wykonawstwa fundamentów mostu w trudnych warunkach geotechnicznych
 2. Jarosław SIERGIEJ, Dariusz SOBALA
  Produkcja prefabrykowanych pali żelbetowych
 3. Jarosław RYBAK, Dariusz SOBALA
  Pale prefabrykowane w fundamentowaniu mostów
 4. Leszek CICHY, Krzysztof NAREL, Wojciech TOMAKA
  Żelbetowe wbijane pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższego obiektu mostowego w Polsce
 5. Grzegorz TKACZYŃSKI
  Pomiar nośności granicznej pali metodą dynamiczną
 6. Jarosław RYBAK
  Badania pali
 7. Jerzy BAUER, Wojciech PUŁA, Marek WYJADŁOWSKI
  Probabilistyczna ocena nośności bocznej pali z wykorzystaniem aproksymatora sieci neuronowych

1 2 » »»