2005 . Mosty podwieszane i wiszące

Mosty podwieszane i wiszące

I. Mosty belkowe o dużych rozpiętościach przęseł

 1. Marcin ORNAT, Jan PIEKARSKI
  20 lat technologii betonowania nawisowego w Polsce
 2. Piotr BĘTKOWSKI
  Przedziałowa ocena dokładności monitorowanych naprężeń w kablach podwieszających.
 3. Jan BIEŃ, Paweł RAWA, Jarosław ZWOLSKI
  Badania cech dynamicznych cięgien podwieszających mostu milenijnego we Wrocławiu.
 4. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK
  Mosty podwieszone w Polsce — historia, stan obecny i perspektywy rozwoju.
 5. Jan BILISZCZUK, Maciej HILDEBRAND, Jerzy Antoni ŻURAŃSKI
  Analiza i badania odporności na działanie wiatru mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku
   i mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
 6. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Mieczysław WĘGRZYNIAK,
   Mariusz SUŁKOWSKI, Przemysław PRABUCKI
  Projekt wiaduktu podwieszonego WD-22 nad autostradą A4.
 7. Jan BILISZCZUK, Patryk STEMPIN, Jerzy RUDZE
  Projekt kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 8 w Mszczonowie.
 8. Danuta BRYJA
  Modelowanie stochastycznych efektów obciążenia swobodnym ruchem drogowym
   w analizie niezawodności mostów wiszących.
 9. Leszek BUDYCH, Józef RABIEGA, Marek STOJAK
  Na stulecie wiszącego mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.
 10. Stefan FILIPIUK
  Kształtowanie elementów mostu podwieszonego na podstawie doświadczeń uzyskanych
   przy projektowaniu mostu Siekierkowskiego.
 11. Kazimierz FLAGA
  Estetyka mostów podwieszonych.
 12. Andrzej FLAGA
  Wybrane problemy teoretyczne i eksperymentalne aerodynamiki mostów wiszących i podwieszonych.
 13. Jean-Philippe FUZIER, Benoît LECINQ, Manuel PELTIER, Sébastien PETIT
  The Millau Viaduct stay cables.
 14. Zbigniew GIERGICZNY
  Stosowanie cementów specjalnych w budownictwie mostowym.
 15. Jacek GROSEL, Paweł HAWRYSZKÓW, Zbigniew WÓJCICKI
  Poziome parametryczne drgania rezonansowe podwieszonych kładek dla pieszych.
 16. Paweł GULAK
  Wznoszenie pylonów przy pomocy deskowań samoczynnego wspinania.
 17. Nikola HAJDIN, Bratislav STIPANIC, Józef KRAWCZYK, Krzysztof WĄCHALSKI
  Konstrukcja mostu podwieszonego przez rzekę Wisłę jako część główna drogowej przeprawy mostowej w Płocku.
 18. Maciej HILDEBRAND
  Montaż przęseł głównych mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku.
 19. Janusz HOŁOWATY
  Rozwój konstrukcji betonowych pomostów mostów podwieszonych.

1 2 » »»