2006 . Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych

Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych

 1. Jan BILISZCZUK, Leopold KAMIŃSKI, Jan KMITA
  60 lat Zakładu Mostów Politechniki Wrocławskiej.
 2. Andrzej BERGER, Anna OŁDZIEJEWSKA, Wojciech RADOMSKI
  Ilość stali sprężającej a technologia wykonania przęseł mostów betonowych.
 3. Krzysztof BERGER, Andrzej BERGER, Anna OŁDZIEJEWSKA
  Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostu przez rzekę Wartę w Koninie.
 4. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK
  Mosty betonowe w Polsce. Stan i perspektywy.
 5. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK, Krzysztof SADOWSKI, Wojciech BARCIK,
  Przemysław PRABUCKI, Jerzy RUDZE, Jacek SZCZEPAŃSKI, Mariusz SUŁKOWSKI
  Obiekty mostowe w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
 6. Jan BILISZCZUK, Maciej HILDEBRAND,
  Jerzy ONYSYK, Przemysław PRABUCKI
  Precast members improving the architectural appearance of major bridges.
 7. Jan BILISZCZUK, Krzysztof SADOWSKI
  Ocena efektywności wzmocnienia konstrukcji mostu taśmami z włókien węglowych.
 8. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK,
  Czesław MACHELSKI, Mariusz SUŁKOWSKI
  Bridge structures as landmarks along polish motorways.
 9. Miguel Angel CALVO, Raimon RUCABADO
  Incremental Launching of Esquinzo Viaducts in Canary Island, Spain.
 10. Sławomir CHRAPEK
  Interpretacja tolerancji wymiarowych i błędów montażu elementów prefabrykowanych.
 11. Zbigniew GIERGICZNY, Sebastian KASZUBA,
    Tomasz PUŻAK, Marcin SOKOŁOWSKI
  Beton na cementach żużlowych (CEM II, CEM III)
   w budowie obiektów infrastruktury komunikacyjnej — doświadczenia praktyczne.
 12. Andrzej HELOWICZ
  Rozkład temperatury twardnienia betonu w masywnych fundamentach
   mostu Milenijnego we Wrocławiu.
 13. Kazimierz FLAGA
  Możliwość stosowania cementów z dodatkami w polskim mostownictwie.
 14. Ilia IVANCHEV, Dimo KISOV, Milcho RECHKOV
  Maintenance and retrofit of concrete bridges In Bulgaria.
 15. Piotr ŁAZIŃSKI
  Rzeczywista sztywność konstrukcji przęsła w próbnych obciążeniach.
 16. Czesław MACHELSKI, Jan BILISZCZUK
  Sposoby uciąglania przęseł z belek prefabrykowanych.
 17. Edward MARCINKÓW
  Technologiczność budowy mostów łukowych z wykorzystaniem częściowej prefabrykacji.
 18. Maciej MAKSYMOWICZ, Jan BIEŃ, Paulo J.S. CRUZ
  Analiza nośności kolejowych przęseł płytowych z uszkodzeniami.
 19. Przemysław MICHALSKI
  System PAGEL — zastosowanie w budowie nowych i remoncie starych obiektów mostowych.
 20. Jan PIEKARSKI
  Nowe kierunki w dziedzinie sprężania kablobetonu — relacje z prac komisji C9 fib.
 21. Marek SALAMAK
  Współczesne mosty betonowe na Węgrzech.
 22. Robert TOCZKIEWICZ
  Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych mostów sprężonych typu Extradosed.