2008 . Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie

Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie

Obrady toczyły się w VI sesjach. Niżej zestawiono tytuły i problematykę poszczególnych sesji:

27.11.2008 r. (czwartek)

Sesja I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK
  Mosty stalowe w Polsce. Stan i perspektywy.
 2. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK, Wojciech BARCIK
  Alternatywne mosty nad Doliną Rospudy.
 3. Tomi HARJU
  Steel Bridges In Nordic Countries.
 4. Janusz HOŁOWATY
  Koncepcje przebudowy mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin.
 5. Leszek JANUSZ, Barbara BEDNAREK, Piotr TOMALA
  Ostatnie doświadczenia w budowie obiektów z blach falistych o bardzo dużej rozpiętości.
 6. Marek SALAMAK, Koris KÁLMÁN, Matyas HUNYADI
  Nowe węgierskie mosty stalowe na Dunaju.
 7. Tadeusz STEFANOWSKI, Stefan FILIPIUK
  Projekt mostu podwieszonego przez Wisłę w ciągu autostrady A1.

Uczestnicy seminarium

1 2 3 4 5 » »»