2009 . Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Wystąpienia prelegentów —
od lewej: Krzysztof Grej, Rafał Sieńko, Marek Suchy

Obrady toczyły się w V sesjach. Referat wprowadzający w tematykę WDM (Autostrady w Polsce. Rys historyczny i stan aktualny) wygłosił prof. Antoni Szydło. Niżej przedstawiono tytuły poszczególnych sesji oraz referaty w nich wygłoszone:

Sesja I. WIADUKTY NAD AUTOSTRADAMI

 1. Grażyna ŁAGODA
  Wiadukty nad autostradami — aspekt estetyczny kształtowania
 2. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK, Wojciech BARCIK,
  Mariusz SUŁKOWSKI, Kamil TUKENDORF
  Projekty obiektów mostowych o charakterystycznym ukształtowaniu nad drogą ekspresową S8
 3. Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK, Wojciech BARCIK,
  Przemysław PRABUCKI, Mariusz SUŁKOWSKI,
  Artur TUKENDORF, Kamil TUKENDORF
  Wiadukt podwieszony nad autostradą A4 w Wykrotach
 4. Stefan FILIPIUK
  Obiekty mostowe na autostradzie A1, odcinek Rusocin—Nowe Marzy
 5. Andrzej KULAWIK
  Sprężony most integralny
 6. Janusz HOŁOWATY
  Zalecane rozwiązania płyt przejściowych w mostach zintegrowanych
 7. Tomasz SIWOWSKI, Krzysztof CZARNIK
  Przykłady (nie)typowych autostradowych obiektów mostowych
 8. Cezary STERNICKI (referat promocyjny)
  Prefabrykowane kable sprężające systemu DSI

1 2 3 4 5 » »»