2015 . Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Obrady Seminarium toczyły się zgodnie z poniżej przytoczonym programem:

OTWARCIE SEMINARIUM

 1. Józef RABIEGA
  Leon Danielski (1911–1984) — nauczyciel akademicki, projektant mostów
  Leon Danielski (1911–1984) — lecturer, bridge designer
 2. Jerzy BĄK
  Śp. mgr inż. Witold Witkowski (1924–2015)
  MSc. Civ. Eng. Wito
 3. ld Witkowski (1924–2015)
 4. Jan BILISZCZUK
  Mosty łukowe. Historia, współczesność, przyszłość
  Arch bridges. History, present day, future
 5. Czesław MACHELSKI
  Ruchome obciążenia obiektów mostowych
  Moving loads on bridges
 6. Anna GOCEK, Dagmara LERCH, Marlena MACHURA, Ewelina NOGACKA, Janusz SZELKA
  Ogłoszenie wyników konkursu czasopisma "MOSTY" i wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolfa
  Announcement of the results of "MOSTY" journal contest. Award of the Maximilian Wolf Prizes


SESJA I. OBIEKTY HISTORYCZNE I ICH UTRZYMANIE

 1. Janusz RYMSZA
  Polska koncepcja rewaloryzacji Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim
  The Polish concept of revitalization of Kamenets Podolskiy’s Castle Bridge
 2. Andrzej NIEMIERKO
  Mosty łukowe na medalach, monetach i znaczkach pocztowych
  Arch bridges on medals, coins and postage stamps
 3. Katarzyna JANIKOWSKA, Michał DELMACZYŃSKI
  Zapomniane mosty łukowe
  Disremembered Arch Bridges
 4. Józef Tomasz JUROS
  Żelazne mosty łukowe z Pruskiej Królewskiej huty Malapane w Ozimku
  Iron arch bridges from the Royal Prussian Malapane Steelworks in Ozimek
 5. Arkadiusz MADAJ, Krzysztof POKORSKI, Łukasz SZUBA
  Zabytkowy sklepiony most łukowy w Prudniku. Studium projektu modernizacji
  A historic domed arch bridge in Prudnik. Modernization design study
 6. Józef RABIEGA, Maciej KOŻUCH, Wojciech LORENC, Dariusz ŚMIERTKA, Paweł WĄTROBA, Ryszard WODYŃSKI
  Przebudowa łukowego Mostu Jagiellońskiego Południowego Starego przez Kanał rzeki Odry
  Reconstruction of Jagielloński South Old Bridge over the flood Canal of Odra River
 7. Mariusz PUSTELNIK
  Rewitalizacja Wiaduktu Żdanowskiego. Działania zmierzające do ratowania zabytkowego, trójprzęsłowego wiaduktu kolejowego o konstrukcji murowej z przeznaczeniem na cele turystyczne
  Revitalisation of the railway bridge in Żdanów (the owl mountains). Works aiming towards rescue of scheduled three spans brick-arch disused railway viaduct and its adaptation for tourist objectives
 8. Karol RYŻ
  Modernizacja zabytkowego mostu łukowego z szerokim uwzględnieniem dziedzictwa konstrukcyjno-architektonicznego
  Modernization of historic arch bridge with respect to wide structural and architectural heritage
 9. Adam WYSOKOWSKI, Jerzy HOWIS, Krzysztof GAŁKA
  Odbudowa i renowacja zabytkowego łukowego "mostu kamiennego" w Kaliszu
  Rebuilding and restoration of historical arch “stone bridge" in Kalisz
 10. Janusz HOŁOWATY
  Modernizacja drogowego dwuprzęsłowego mostu łukowego
  Upgrading of a two-span arch bridge

1 2 3 » »»