Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni
Jerzy BĄK
Jan BIEŃ
Jan BILISZCZUK (przewodniczący)
Krzysztof BERGER
Jacek CHRÓŚCIELEWSKI
Roman DESKA
Witold DOBOSZYŃSKI
Stefan FILIPIUK
Kazimierz FLAGA
Tomasz FRANCZEWSKI
Kazimierz FURTAK
Józef GŁOMB
Marek GOTOWSKI
Krzysztof GREJ
Paweł HAWRYSZKÓW
Maciej HILDEBRAND
Marek JAGIEŁŁO
Tomasz KAMIŃSKI
Adam KASZYŃSKI
Ewa KORDEK
Andrzej KULAWIK
Wojciech LORENC
Grażyna ŁAGODA
Czesław MACHELSKI
Arkadiusz MADAJ
Przemysław NOWAK
Jerzy ONYSYK
Wojciech PATER
Jan PIEKARSKI
Bogusław PILUJSKI
Jacek PYSZ
Józef RABIEGA
Wojciech RADOMSKI
Barbara RYMSZA
Janusz RYMSZA
Krzysztof SADOWSKI
Marek SALAMAK
Grzegorz SOSZYŃSKI
Tomasz SIWOWSKI
Marek SUCHY
Janusz SZELKA
Marek WAZOWSKI
Krzysztof WĄCHALSKI
Krzysztof WILDE
Tomasz WÓJCIK
Edward ZABAWA
Henryk ZOBEL
Krzysztof ŻÓŁTOWSKI