Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

Jan BILISZCZUK (przewodniczący)
Kamila BEDNAREK-MUSIAŁ
Władysław CZYRYŃSKI
Justyna JANISZEWSKA
Barbara SKOWRONEK
Małgorzata SKOWRONEK
Marco TEICHGRAEBER