Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

Katedra Mostów i Kolei
Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej


Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Patronat nad Seminarium objęli:

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS

Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Janusz SZCZEPAŃSKI

Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
dr hab. inż. Arkadiusz MADAJ, prof. PP

Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
Karol HEIDRICH

Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu
mgr inż. Andrzej PTAK

Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
prof. dr hab. inż. Anna HALICKA