Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

27 listopada 2017 (poniedziałek) / 27th November, 2017 (Monday)

WORKSHOP 2017

8:00-9:00 — Rejestracja Uczestników / Participants registration

9:00-11:00 — SESJA I

Prezydium: Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski


Otwarcie (10’)

1. Czesław MACHELSKI (30’)
Modelowania sprężenia w konstrukcjach mostowych
Tension modeling in bridge structures

2. Leszek MAKAROWSKI, Adam STEFANIAK (30’)
Nowoczesne podwieszenia przy użyciu cięgien prętowych oraz lin zwitych
Modern suspension with the use of bar cables and ropes

3. Julien-Erdem ERDOGAN, Michał MARUSIAK, Janusz TADLA (30’)
Siodła extradosed systemu Freyssinet
Freyssinet system of saddles in extradosed bridges

4. Julien-Erdem ERDOGAN (15’)
Freyssinet, Cable-stayed structures. Review of implementation
Systemy Freyssinet w mostach podwieszonych. Przegląd realizacji


11:00-11:30 — Przerwa na kawę / Coffee break

11:30-13:00 — SESJA II

Prezydium: Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski


1. Michał MARUSIAK, Janusz TADLA (30’)
Porównanie systemów zakotwień w mostach podwieszonych
Comparison of anchorage systems in suspension bridges

2. Tomasz BARTOSIK, Krzysztof KOPERSKI (30’)
Wzmocnienia konstrukcji przy zastosowaniu sprężonych taśm CFRP Systemu S&P Polska
Structure strengthening using prestressed CFRP taps from the S&P System Poland

3. Jan BILISZCZUK (30’)
Obszary "wrażliwe" w mostowych przęsłach z betonu sprężonego
“Sensitive" areas in bridge spans made of prestressed concrete


13:00 — Zakończenie warsztatów / End of the WorkShop

13:30 — Lunch


1 2 3 4 5 » »»