Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

27 listopada 2017 (poniedziałek) WORKSHOP

8:00—9:00 — Rejestracja Uczestników (bud. D-20)

9:00—11:00 — Sesja I. Dyskusja

11:00—11:30 — Przerwa na kawę

11:30—13:00 — Sesja II. Dyskusja

13:00—14:00 — Przerwa na lunch

14:00—16:00 — Sesja III. Dyskusja generalna


20:00  Powitanie Uczestników Seminarium WDM


28 listopada 2017 (wtorek) Seminarium WDM

8:00—9:00  Rejestracja Uczestników Seminarium (bud. D-20)

9:00—10:00  Otwarcie Seminarium

10:00—11:45 — Sesja I

11:45—12:15 — Przerwa na kawę

12:15—14:00 — Sesja II

14:00—15:30 — Obiad

15:30—17:30 — Sesja III 


20:00 Spotkanie Integracyjne Uczestników — Kolacja


29 listopada 2017 (środa) Seminarium WDM

9:00—11:00 — Sesja IV

11:00—11:30 — Przerwa na kawę

11:30—13:30 — Sesja V. Dyskusja generalna. Zakończenie Seminarium

13:30—14:30 — Obiad