Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

28 listopada 2018 (środa) WorkShop

8:00-9:00 — Rejestracja Uczestników (budynek D-20)
9:00-11:00 — SESJA I
Dyskusja

11:00-11:30 — Przerwa na kawę
11:30-13:00 — SESJA II
Dyskusja

13:00-14:00 — Przerwa na lunch

14:00-16:00 — SESJA III
Dyskusja generalna

20:00 — Powitanie Uczestników Seminarium WDM29 listopada 2018 (czwartek) Seminarium WDM

8:00-9:00 — Rejestracja Uczestników Seminarium (budynek D-20)
9:00-10:00 — Otwarcie Seminarium
10:00-11:45 — SESJA I
11:45-12:15 — Przerwa na kawę
12:15-14:00 — SESJA II
14:00-15:30 — Obiad
15:30-17:30 — SESJA III
20:00 — Spotkanie Integracyjne Uczestników — Kolacja

30 listopada 2018 (piątek) Seminarium WDM

9:00-11:00 — SESJA IV
11:00-11:30 — Przerwa na kawę
11:30-13:30 — SESJA V. Dyskusja generalna. Zakończenie Seminarium
13:30-14:30 — Obiad