Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

Biuro Seminarium Wrocławskich Dni Mostowych
Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW
www.wdm.pwr.edu.pl, e-mail: wdm@pwr.edu.pl
tel./faks +48 71 320 35 45