Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni
— zgłoszenie referatów (tytuł + streszczenie, w języku polskim lub w języku angielskim, o objętości do 100 słów)

— do 10 sierpnia 2018

— akceptacja zgłoszonego referatu — do 17 sierpnia 2018

— przesłanie pełnego tekstu referatu — do 28 września 2018

— zgłoszenie oraz przesłanie kompletu materiałów na konkurs im. Maksymiliana — do 30 września 2018