Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

Szanowni Państwo,
Cykl seminariów pod hasłem WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE został zainicjowany w 2005 roku. Celem seminariów o charakterze naukowo-technicznym jest przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć krajowego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze komunikacyjnej kraju.

Rozwój budownictwa mostowego w Polsce w ostatnich latach jest zauważalny i dotyczy wielu obszarów. Wybudowaliśmy dwa największe mosty w Europie typu ekstradosed (most w Kwidzyniu i most na drodze krajowej DK16 w ciągu obwodnicy Ostródy). W Polsce powstają nowatorskie konstrukcje zespolone, konstrukcje z drewna klejonego i kompozytów. Wydaje się więc, że celowym jest rozpoznanie najbardziej innowacyjnych obszarów rozwoju mostownictwa, a mianowicie konstrukcji hybrydowych.

W szczególności tematyka Seminarium poruszać będzie następujące problemy:

— mostowe konstrukcje zespolone różnych typów — stal-beton, beton sprężony-beton, kompozyty-beton i inne
— mosty, w których poszczególne segmenty (elementy) wykonano z różnych materiałów
— mosty z drewna klejonego i kompozytów
— mosty o złożonych, nietypowych układach statycznych
— mosty integralne
— zagadnienia modelowania konstrukcji hybrydowych (również z wykorzystaniem technologii BIM) i wymiarowania według EC
— problemy technologii budowy
— utrzymanie i monitoring


Seminarium w zamierzeniu Organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień organizacyjnych, technicznych i prawnych dotyczących zmian zachodzących we współczesnej inżynierii mostowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z ostatniego okresu.
Jak co roku Seminarium poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: GEOTECHNIKA — fundamentowanie i technologie budowy podpór.

Seminaria te są ważną platformą wymiany poglądów i przedstawienia nowych idei, a zatem planowane wykłady i dyskusje adresowane będą do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie nowych technologii — firm wykonawczych specjalizujących się w inżynierii mostowej, biur projektów, biur nadzorujących proces budowy, a także pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Zapraszamy do czynnego udziału i współtworzenia merytorycznych treści Seminarium!


Przewodniczący Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Jan BILISZCZUK