Pola oznaczone * są obowiązkowe.
formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Tytuł i stopień naukowy
(stanowisko)
Adres do korespondencji*
Miejsce pracy*
Telefon*
Adres e-mail*
Plik abstraktu
maks. 1MB (pdf, doc, docx, odt, txt)
Wezmę udział w  workshop     seminarium
Proszę o wystawienie faktury VAT  tak    nie
Dane firmy do faktury
NIP firmy do faktury
 

Uczestnictwo w wykładach WorkShop oraz w obradach Seminarium należy zgłaszać na kartach zgłoszeń (Komunikat nr 1, pobierz — ściągnij plik...) bądź za pomocą formularza elektronicznego do dnia 26 października 2018 na adres:

Biuro Seminarium Wrocławskich Dni Mostowych
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Mostów i Kolei
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
 50-370 Wrocław
tel./fax +48 71 320 35 45
www.wdm.pwr.edu.pl
e-mail: wdm@pwr.edu.pl

Opłata za uczestnictwo w wykładach WorkShop wynosi 200,00 zł a w obradach Seminarium — 1000,00 zł od osoby i obejmuje: koszt materiałów seminaryjnych, posiłków oraz udziału w imprezach towarzyszących.
Po 26 października 2018 opłaty za uczestnictwo będą wynosić: WorkShop — 400,00 zł; Seminarium — 1200,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać, w nieprzekraczalnym terminie, do 9 listopada 2018, na konto:

Politechnika Wrocławska
Bank Zachodni WBK SA, 16 Oddział Wrocław
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
SWIFT: WBKPPLPP
Koniecznie z dopiskiem: 2001/0027/18 WDM2018
NIP Politechniki Wrocławskiej: PL 8960005851

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane prezentacją/reklamą przedsiębiorstwa. Warunki współpracy — do uzgodnienia
Obrady odbywać się będą w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20) — mapa kampusu do wglądu na stronie internetowej Seminarium WDM.


Komunikat ze wszystkimi ważnymi informacjami dostępny też w wersji pdf: ściągnij plik...